شرح دعای افتتاح

گله از اين كه چرا اجابت حاجت دير شد، نوعى اعتراض به كار خداست. گويا ما مصلحت خود را بهتر از خدا مى‏دانيم! اساساً خدا است كه علم غيب دارد و عاقبت كار را مى‏بيند و هميشه خير بنده را در نظر مى‏گيرد. بنابر اين، به كسانى كه حالت اعتراض و عتاب به خدا دارند مى‏گوييم:اولاً: اين اعتراض، از جهل و ناداني...