مقالات: عقاید

اصلاح ذات بین

انسان بر اساس فطرت و نیز نياز يك موجود مرتبط است يعني نيازمند ارتباط با بقيه هم نوعان خويش مي باشد. طبيعي است در چنين وضعيتي تنها راه حل تامين آسايش، اصلاح ارتباطات است.گرچه سرشت آدمي بر محبت و دوستي سرشته شده است ولي اين حس از اختلاف جلو گيري نكرده و مانع نزاع و درگيري نشده است پس لازم است براي ارتباطات مفيد...

علم از نگاه فلسفه و نتایج آن

بحث علم، از مباحث پيچيده و عميقي است كه اذهان بسياري را مشغول ساخته است. آنچه در اين مقاله مي¬خوانيد نظر فلاسفه در¬باره علم انسان است. فلاسفه بر طبق مباني خود در ابتدا علم را تعريف نموده و سپس سعي در آشكار ساختن حقيقت آن نمودند. در اين نوشتار نظر فلاسفه در¬باره علم و كيفيت حصول آن مورد توجه و نقد قرار...