45000 ریال
:  ۵۵۱۷۱۹۲۲
:  داستانی
:  صدای اقتدار و داستان های دیگر
:  داستانهای انگلیسی - قرن 20
   جمعی از نویسندگان
   فریبا گرانمایه
:   افراز
:  رقعی
:  ۱۳۸۹
:  ۱
:  شومیز
:  ۲۰۰
:  ۴۵,۰۰۰ ریال